Qoçlar Və Canavarlar

goch2

Tekalinin yaşını müəyyən etmək çətindir. Ancaq bu yer qədim tarixin izlərini daşıyır. Bu qədim türbələr qoyun formasındadır. Azərilər bunu qoç adlandırır. Bunlar haqqında Salman bizə bu haqda danışdı.

 

Salman. Qoçlar türk xalqlarına məxsusdur. Burda da, Altayda da. Orda da muzeylərdə var. Orta Asiya, İran, Türkiyədə də qoçlar mövcuddur. Onların 2000-dən çox yaşı var. Bəziləri düşünür ki, bu Ağqoyunlular və Qaraqoyunlular dövlətinin yarandığı dövrlərə 15-ci əsrə aiddir. Tərcüməsi qara və ağ qoyun deməkdir. Ancaq bu belə deyil. Bu dövlətlərin qəhrəmanlar əsasını qoyub.Həmin vaxtlarda iki simvol var idi: qoç və canavar. Qoç türk xalqlarının maldar olmasını, canavar isə hiyləgər və ağıllı müharibə demək idi. Bu simvollar hətta bayraqlarda da göstərilmişdir.

Qoç çəmənliyin ortasında dayanmışdı. Bu başı simvolizə edın  kobud hazirlanmış daş parçası və başında ustalıqla işlənmiş buynuz idi. Sxematik olmasına və ya primitiv olmasına baxmayaraq o əsrlərdən gələn  hansısa gücdən v sakitlikdən xəbər verirdi.


Belə çıxır ki, qoç təkcə Tekaliyə aid deyil.  Başqa Tekalalı Musa kəndin yaxınlığına köhnə məzarlığa aparır. Ərəb yazıları və işarələri arasında olan balaca daşa yaxınlaşdı: “ Bu da qoçdur. Kimsə qırıb”- Musa dedi. Sonra əlini formasız daşa əlini uzadaraq əlavə etdi: “Bu başı görürsən?”
Sonra biz öyrəndik ki, qoçu psixi problemləri olan bir gənc qırıb. Kimisə günahlandırmaq çətindir. Əgər bizə gəlib çatan tarixin bir hissəsini itirsək onda axır əvvəl özümüzü də itirəcəyik.

Author

Armen Vardanyan

Representator

Salman Mammedov

Thursday the 25th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.