Bir əl və ya lider dəstə


IMG 0310

Bir əl - Bir çoxları düşünür ki, Tekali kəndinin adı türkcə iki sözün “bir” və “əl” sözlərinin
birləşməsindən əmələ gəlib. Ancaq bu elə deyil. Ixtisasca iqtisadçı olan şair və tarixçi kənd sakini Salman
Məmmədov öz versiyasını bizə nəql edir:

- Mərkəzi Asiya və Kiçik Asiyadan Qafqaza gələn köçəri tayfaların belə bir anlayışı var idi ki, birinci gedən tayfa avanqard və ya lider dəstədir. Həmin “teka” sözü avanqard, qabaqda gedən anlamını verirdi. Təkcə bu kənd yox həm də Mərkəzi Asiyada, İranda, Azərbaycanda və Türkiyədə olan başqa məskunlaşanlarda belə adlanırdı. O vaxtlar bu kəndin yerinde bir-birindən uzaq olmayan 3 qəbilələr yerləşirdi: Tekali, Baraxlı və Cəlahlı. Nəticədə onlar bir kənddə Tekaliyə aid oldular. Bunun nə vaxt baş verməsi haqda dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq bu haqda ilk yazını 18-ci əsr tarixi sənədlərində tapmaq mümkündür. Bu sənəddə Şah Abbala Sakinaz xanımın danışıqları yazılmışdır. Onun harda olması haqqında sualına Sakinaz cavab verir ki, o Azərbaycandandır, ancaq gürcü nəslindəndir, Qırmızı Körpüyə yaxın kənddə anadan olub. Bu yazışmadan aydın olur ki, söhbət Tekali kəndindən gedir.
Ermənistanın şimalında yerləşən Şirak rayonunda Taxnalı adlı kənd var. Bəs bu ad nə deməkdir?


Author

Ashot Mirzoyan

Representator

Salman Mammedov

Thursday the 25th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.