ალაგიაზი

ALAGYAZ

Read in English

ალაგიაზი ჩაწერა კომინტასმა (სოხომონ სოხომონიან გეორგის ძემ). კომიტასი დაიბადა 1869 წელის 26 სექტემბერს თურქეთში. ის არის თანამედროვე სომხური კლასიკური კულტურის დამაარსებელი.
ალაგიაზი არის სომხური ტრადიციული საცეკვაო სიმღერა. სრულდება დღესასწაულებზე. ცეკვავენ ჯგუფებით. ამ ცეკვას ცეკვავენ ერთი ნაბიჯით წინ და ორით უკან. ადრე რიტუალური სიმღერა იყო.
იგი ძირითადად გავრცელებულია შირაქის რეგიონში.
ავტორები
მასალის ხელმძღვანელი არპინე სარგისიანი
ვიდეო ოპერატორი აშოტ მირზოიანი
ექსპერტი ჰასმიკ ჰარუთუნიანი


პრეზენტატორი
რაფიკ ჰარუთუნიანი

Thursday the 25th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.