უნჯინარ იარ (საყვარელო უნჯინარ)

 

OUNJINAR YAR

Read in English

უნჯინარ იარ (საყვარელო უნჯინარ)
სომხური ხალხური სიმღერა. შეიქმნა საბჭოთა კავშირის პერიოდში (1930-1950). ასრულებდნენ მორიგეობით.
ეს ლირიული სიმღერაა, სატრფოს ქება.

 

ავტორები
ვიდეო ოპერატორი აშოტ მირზოიანი
ექსპერტი ჰასმიკ ჰარუთუნიანი


პრეზენტატორი
ანჟიკ თუმან მკრტიჩიანი


 

Wednesday the 24th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.