Kənd Memarlığında Yeni Dalğa

IMG 9 14Kvemo-Kartli kəndinə girəndə ilk gözə çarpan böyük, ev boyda yarımdairəvi konstruksiyalardır. Uzaqdan onlar dəmir anqarlara bənzəyir. Bu yaxında yaranıb. Yerli sakinlər bunları “arka”  adlandırır. Arka -  evin fasadına bitişik olan tağlı talvardır. Adətən evin ölçüsünə uyğun olur, hündürlüyü isə evin damıyla eyni olur.  Arkalar müxtəlif naxışlarla bəzədilir.
Alaqapıların köməyi ilə həyətin həmən hissəsi “yay” otağına çevrilir. Alaqapının altında stol açılır və bayramlarda qonaq qəbul edilir, yağış və günəş şüalarından “qorunduğu” üçün quru və sərin olur. Bu arka tikmək ənənəsi Azərbaycandan gəlir.
Qumridə, Ermənistanda da küçələrin birində balaca dəmir parçalarından ibarət yarımdairəvi örtü görmüşdüm.  Baxın siz də bu ki arkadır!

Author

Ashot  Mirzoyan

Thursday the 25th. . BigCommerce Reviews - All rights reserved.